Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

/Files/images/novini2/navchalna-programa.jpg Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об’єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми


Навчальні програми для 1-4 класів

Навчальні програми для 5-9 класів

Навчальні програми курсів за вибором, факультативів

Наскрізні змістові лінії

Освітні програми на сайті МОН

Кiлькiсть переглядiв: 1095